Racibórz z 1,8 mln zł wsparcia na program
Nasze miasto stawia na ekologię i komfort mieszkańców – ogromne dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych. W ramach II edycji Programu "Ciepłe Mieszkanie" lokalne domostwa zyskają nowe, bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze.
  1. Przyznanie dofinansowania w wysokości 1 875 200 zł na modernizację źródeł ciepła.
  2. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  3. Cel programu: poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.
  4. Program adresowany do osób fizycznych i małych wspólnot mieszkaniowych.

W trosce o zdrowie i dobrostan mieszkańców, nasze miasto podjęło kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwa będzie modernizacja źródeł ciepła w wielu domostwach, co przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" to nie tylko krok w stronę ekologiczniejszego miasta, ale również znaczące wsparcie dla mieszkańców, którzy dzięki dofinansowaniu będą mogli cieszyć się wyższym komfortem życia oraz mniejszymi rachunkami za ogrzewanie. Program jest otwarty dla szerokiej grupy beneficjentów – zarówno osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu, jak i małych wspólnot mieszkaniowych. To inicjatywa, która pokazuje, że dbałość o środowisko naturalne idzie w parze z troską o dobro mieszkańców.

Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu jest ważnym krokiem na drodze do realizacji długoterminowych celów ekologicznych miasta. Poprzez takie działania, miasto staje się liderem w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju, pokazując, że inwestycje w zielone technologie są nie tylko możliwe, ale i niezbędne dla zapewnienia lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców.


Na podstawie: UM Racibórz