UM Racibórz zaprasza na spotkanie Urban Lab na Dworcu PKP z udziałem wiceprezydenta
W sercu naszego miasta, na zabytkowym Dworcu PKP, odbędzie się wyjątkowe spotkanie łączące przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. To wydarzenie, zaplanowane na 3 kwietnia, ma na celu zaprezentowanie nowych możliwości dla rozwoju naszej wspólnoty i gospodarki. Wiceprezydent Dawid Wacławczyk przedstawi projekt Urban Lab, który ma szansę stać się inkubatorem innowacyjnych pomysłów i inicjatyw. Nie zabraknie też okazji do bezpośredniej wymiany doświadczeń i nawiązania wartościowych kontaktów.
  1. Otwarcie spotkania przez przedstawicieli Fundacji Pozytywnie Nakręceni, Jarosława Wałęgę i Mikołaja Filipek.
  2. Przemówienie wiceprezydenta Raciborza, Dawida Wacławczyka, wprowadzające w główny temat Urban Lab na Dworcu PKP.
  3. Prezentacja programu Fundacji Pozytywnie Nakręceni, mającego na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
  4. Możliwość przedstawienia się uczestników oraz czas na networking i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Spotkanie to nie tylko okazja do zdobycia cennych informacji o projektach i inicjatywach mających na celu rozwój naszej lokalnej gospodarki, ale także doskonała możliwość do nawiązania nowych, wartościowych kontaktów biznesowych. Wiceprezydent Dawid Wacławczyk podkreśli, jak ważne jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w życie społeczne i gospodarcze miasta.

Ważnym elementem spotkania będzie prezentacja programu Fundacji Pozytywnie Nakręceni, która została wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Ich działania mają na celu nie tylko wspieranie przedsiębiorczości, ale również kreowanie pozytywnego wizerunku działania na rzecz wspólnoty lokalnej.

Zakończeniem wydarzenia będzie czas na otwartą wymianę doświadczeń między uczestnikami, co stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania własnej firmy czy organizacji i nawiązania nowych, potencjalnych współprac. Spotkanie zakończy się poczęstunkiem, który umożliwi dalsze rozmowy w mniej formalnej atmosferze.

Spotkanie odbędzie się w Zajazdzie Malibu przy ul. Ocickiej 56, stanowiąc wyjątkową okazję do zapoznania się z perspektywami rozwoju naszego miasta oraz do aktywnego uczestnictwa w jego życiu gospodarczym i społecznym. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału. Pamiętajmy, że nasze zaangażowanie i współpraca są kluczem do budowania silnej i prosperującej wspólnoty.


Na podstawie: UM Racibórz