Nowa edukacyjna atrakcja w Arboretum Bramy Morawskiej: gigantyczne modele fauny i flory
Arboretum w naszym mieście otwiera nowe horyzonty edukacyjne, prezentując małych mieszkańców lasu w niezwykłej, dużej skali. Ta innowacyjna ścieżka przyrodnicza z dziewięcioma rzeźbami makro, to nie tylko okazja do spaceru, ale przede wszystkim szansa na poszerzenie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie. Prawdziwa uczta dla ciekawych świata!
  1. Nowa atrakcja Arboretum: edukacyjna ścieżka z rzeźbami makro.
  2. Ścieżka przyrodnicza z rzeźbami owadów i pająków wzbogaci ofertę edukacyjną.
  3. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  4. Zwiększenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej wśród odwiedzających.

W sercu naszego miasta, Arboretum, znane z pięknych krajobrazów i bogatej flory, stało się domem dla nowego projektu edukacyjnego, który ma na celu przybliżenie mieszkańcom tajemnic mikroświata. Dziewięć rzeźb przedstawiających owady i pająki w skali powiększonej to szansa, by spojrzeć na przyrodę z innej perspektywy i docenić jej złożoność.

Ścieżka przyrodnicza, na której umieszczono te niezwykłe eksponaty, rozciąga się na długości 400 metrów. Każda rzeźba, wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, jest nie tylko dziełem sztuki, ale przede wszystkim narzędziem edukacyjnym. Przy każdej z nich znajdują się tabliczki z informacjami o prezentowanych gatunkach, co sprawia, że spacer staje się fascynującą lekcją biologii.

Projekt ten nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego, które Arboretum otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 63 000 zł, udało się stworzyć atrakcję, która przyciągnie nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale również turystów z innych regionów, zwiększając tym samym wartość edukacyjną i turystyczną Arboretum.

Zaangażowanie w projekty edukacyjne takie jak ten świadczy o rosnącej świadomości znaczenia ochrony przyrody. Poprzez takie inicjatywy mieszkańcy mają okazję zrozumieć, jak ważne jest zachowanie bioróżnorodności i jak wiele ciekawych gatunków żyje tuż obok nas. To przesłanie, które Arboretum chce przekazać każdemu z nas: byśmy z większą uwagą przyglądali się otaczającemu nas światu i doceniali jego piękno oraz złożoność.

Arboretum kontynuuje swoje misje edukacyjne, oferując zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym wyjątkową możliwość poznania przyrody z bliska. Projekt ten, obok wielu innych, przyczynia się do budowania silnej marki miejsca, które z pasją i zaangażowaniem przekazuje wiedzę o potrzebie ochrony naszego naturalnego dziedzictwa.


UM Racibórz