Raciborscy dzielnicowi spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu. Młodzież, która na co dzień surfuje w Internecie, musi mieć świadomość, jakie zagrożenia czyhają w cyberprzesrzeni. Podczas prelekcji mundurowi poruszyli bardzo ważny tematy związane z cyberzagrożeniami, cyberstalkingiem oraz hejtem.

Dzielnicowi spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej numer 15 w Raciborzu. Policjanci omówi  najczęściej popełniane przestępstwa przez młodzież jak i również przez dorosłych takie jak : rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne, to tylko część pojęć, których znaczenie omówiono na  prelekcjach. Wszystko po to, aby uświadomić słuchaczom, jakie konsekwencje prawne grożą każdemu kto wejdzie w konflikt z prawem. Poruszone zostały także bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa oraz zagadnienia związane z przemocą wśród rówieśników, cyberzagrożenia, cyberstalking oraz hejt. Nie  zabrakło także  informacji  o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą,  jak również omówiony został problem dyskryminacji innych osób.

Młodzież podczas spotkania zadawała liczne pytania, które dotyczyły zarówno przyjęcia, jak i zadań policjantów na konkretnych stanowiskach. Z pewnością dużo łatwiej jest się kształcić i podejmować decyzje, jeśli ma się wyznaczony cel i odpowiednią wiedzę.

  • policjant i policjantka podczas spotkania z młodzieżą
  • policjant podczas prelekcji w klasie
  • policjant podczas prelekcji w klasie