Profilaktyk oraz zastępca naczelnika raciborskiej drogówki odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, niedawno powstało tam Miasteczko Ruchu Drogowego, które ma za zadanie przygotować uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Dziś profilaktyk oraz zastępca naczelnika raciborskiej drogówki przeprowadzili prelekcje dla uczniów szkoły podstawowej w Kuźni Raciborskiej, których głównym celem było bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Odblaski ratują życie! Jako policjanci podpisujemy się pod tym hasłem obiema rękami. Bardzo często i dużo piszemy o nieocenionej roli świecących elementów. My, z całą mocą zachęcamy jednak aby odblaski nosić również w obszarze zabudowanym. Zbliżający się okres jesienno-zimowy, to bez wątpienia czas na odblaski, szybki zmrok, opady deszczu, śniegu powodują, że warunki na drogach są niesprzyjające oraz wzrasta ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, zwłaszcza z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Bez względu na ich formę i kształt są one pokryte folią fluorescencyjną, która odbija światło samochodowych reflektorów. Wiadomo, im jest on większy, tym bardziej widoczny. Kierowca jest w stanie dostrzec osobę pieszą posiadającą odblask z odległości nawet 500 metrów. Bez nich, odległość ta skraca się diametralnie, bo do 30 metrów! Policjanci zweryfikowali wiedzę uczniów, która okazała się na wysokim poziomie, odpowiadali na zadawane pytania bez najmniejszych problemów. Uczestniczyli aktywnie w prowadzonej prelekcji, jak również zadawali pytania.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 11 ustęp 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym „Pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu”

  • na zdjęciu policjanci oraz uczeń szkoły podstawowej
  • na zdjęciu policjant zadaje pytanie uczniowi
  • na zdjęciu policjant prowadzi prelekcje
  • na zdjęciu miasteczko ruchu drogowego
  • na zdjęciu uczestnicy prelekcji wraz z policjantem
  • na zdjęciu policjant oraz uczeń co odpowiada na pytanie
  • na zdjęciu uczniowie szkoły
  • na zdjęciu uczestnicy spotkania oraz policjanci