Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
1) Prowadzenie w 2024 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5;

2) Prowadzenie w 2024 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9.

Zadania realizowane będą w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2023 r.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenia_2023.html lub w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, pokój nr 7, budynek A.