Ruszyły kolejne nabory na wolne stanowiska urzędnicze, które będą trwać do 01.06.2023 r.:

  • podinspektor ds. informacji w Biurze Prezydenta Miasta
  • podinspektor ds. utrzymania zieleni w Wydziale Komunalnym
  • podinspektor ds. realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Organizacyjnym.