Modernizacja Domu Książęcego we współpracy z konserwatorem

Modernizacja Domu Książęcego we współpracy z konserwatorem
Za nami kolejne spotkanie dot. uzgodnień ws. długo wyczekiwanej dla Powiatu inwestycji  jaką jest adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Tym razem w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach z Wojewódzkim Konserwatorem  Ochrony Zabytków Łukaszem Konarzewskim, spotkali się nadzorujący inwestycję Członkini Zarządu Powiatu Ewa Lewandowska oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert. Spotkanie było poświęcone uzgodnieniom dot. remontu sali konferencyjnej Domu Książęcego w Raciborzu oraz remontu schodów w budynku słodowni.

Pozytywna opinia konserwatora zabytków w powyższym temacie umożliwia planową realizację wypracowanej koncepcji. Kolejne uzgodnienia przed nami - podkreśla Ewa Lewandowska.