Wczoraj w Kuźni Raciborskiej odbyła się patriotyczna uroczystość przy Dębie Katyńskim na pl. Zwycięstwa. Garnizon śląskiej policji reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinspektor Mirosław Mielańczyk oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej aspirant sztabowy Piotr Wydra.

W kolejną rocznicę Zbrodni Katyńskiej hołd ofiarom tych wydarzeń oddał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinspektor Mirosław Mielańczyk wraz z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej aspirantem sztabowym Piotrem Wydrą. Uroczystość odbyła się przy „Dębie Pamięci” w Kuźni Raciborskiej upamiętniającym szczególnie ppłk Hugona Mijakowskiego, przy którym do warty honorowej stanęli żołnierze 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic oraz harcerze Hufca ZHP Kuźnia im. Alojzego Wilka.
Ponadto wśród wielu znamienitych gości przybyłych na uroczystość byli przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych oraz licznie zgromadzona młodzież i mieszkańcy. Podczas Uroczystego Apelu przed dębem przybyłe delegacje złożyły wieńce i znicze. Oprawę wydarzenia zgodnie z ceremoniałem wojskowym zapewniła Kompania Reprezentacyjna oraz orkiestra wojskowa z Bytomia. Uroczyście wciągnięto, flagę na masz, odśpiewano hymn państwowy, odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową.
Dąb Katyński w Kuźni Raciborskiej jest poświęcony ku czci ppk Hugona Mijakowskiego, zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy w 1940 roku. Dąb został posadzony 11 listopada 2009 roku przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w ramach programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Opiekę nad tym miejscem pamięci sprawują wychowankowie i kadra Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

 • Policjanci na uroczystym apelu w Kuźni Raciborskiej
 • Policjanci na uroczystym apelu w Kuźni Raciborskiej oraz zaproszeni goście w tym przedstawiciele lokalnego samorządu
 • Na zdjęciu uczniowie klasy o profilu wojskowym w mundurach
 • Żołnierze stoją jako warta honorowa przy Dębie Katyńskim
 • Widoczny poczet sztandarowy szkoły z Kuźni Raciborskiej
 • Na zdjęciu żołnierze i harcerze w czasie uroczystego apelu
 • Żołnierze z Gliwic stoją na uroczystości
 • Namiot z przedstawicielami lokalnego samorządu i parlamentu
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Policji w Raciborzu wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych obecnych na uroczystości
 • Na zdjęciu generał Straży Granicznej w Raciborzu i Komendant Państwowej Straży Pożarnej wraz z innymi mundurowymi
 • Służby składają znicze w tym Straż Graniczna
 • Delegacja Straży Granicznej oddaje honory
 • Przedstawicielka parlamentu składa znicz
 • Straż Pożarna składa znicz
 • Dyrektor Biura Poselskiego składa znicz
 • Nauczycielki składają znicz
 • Warta honorowa żołnierzy przy Dębie Katyńskim w Kuźni Raciborskiej
 • Komendanci Policji po złożeniu znicza oddają honor