Miasto Racibórz ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionych ruchomości stanowiących własność Miasta Racibórz: 
1) łódź ratownicza TEXAS 465, rok produkcji 1998 r. wraz z przyczepą podłodziową typu WIOLA 600 o numerze rejestracyjnym SRC S019 oraz silnika przyczepnego JOHNSON JET o mocy 20,6 kW, za cenę wywoławczą 10 000 zł brutto,
2) łódź ratownicza TEXAS 465, rok produkcji 2002 r. wraz z przyczepą podłodziową typu WIOLA 600 o numerze rejestracyjnym SRC S018 oraz silnika przyczepnego Merkury o mocy 14, 6 kW, za cenę wywoławczą 10 000,00 zł brutto.

1. Termin przetargu: 20.04.2023 r. o godz. 9.00
2. Miejsce przetargu: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz (Sala Błękitna, pok 120, I piętro)

Warunki sprzedaży publikujemy w załączniku, który stanowi Zarządzenie nr 2502/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego na sprzedaż dwóch łodzi ratowniczych TEXAS 465 wraz z przyczepami podłodziowymi i silnikami przyczepnymi.

Załącznik