Dzisiaj w całym kraju policjanci ruchu drogowego w tym raciborska drogówka przeprowadzi wzmożone działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje.

 

Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami. Ich główną przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem zostaną objęte m.in. przejścia dla pieszych, gdzie dochodziło do potrąceń.

Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników- w dużej mierze może zależeć od samego pieszego. W zderzeniu z pojazdem pieszy zazwyczaj znajduje się w trudniejszym położeniu, bardziej zagrażającym jego życiu i zdrowiu. W trakcie akcji policjanci szczególną uwagę zwracają na to, czy piesi przekraczają jezdnie w dozwolonych miejscach. Obserwują też kierowców, czy zachowują należytą ostrożność w okolicach przejść dla pieszych.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz wspomagającymi ruch. Do większości wypadków, w których zostali poszkodowani, przyczyniają się inni użytkownicy dróg. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego przejeżdżania przejazdów dla rowerów.

Przypominamy kierującym, że za naruszenie przepisów polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim można otrzymać mandat karny wynoszący pierwszy raz: 1500 złotych, przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy: 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 punktów „karnych”.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.


 


 

  • policjant z ruchu drogowego na drodze