Kolejne drogi powiatowe do modernizacji!

 
Powiat to przede wszystkim jego mieszkańcy. Dlatego tak istotną rzeczą są inwestycje. Realizacje kolejnych projektów przynoszą wymierne korzyści i poprawiają jakość życia nas wszystkich. To dobra współpraca z włodarzami gmin stoi u podstaw skutecznej realizacji wyznaczonych celów.

Starosta Grzegorz Swoboda w obecności Wicestarosty Marka Kurpisa, Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka, włodarza Gminy Nędza Anny Iskały oraz Szymona Szrota, Dyrektora Biura Poselskiego Ministra Michała Wosia podpisali umowę na modernizację dróg powiatowych:

- od drogi wojewódzkiej do początku m. Górki Śląskie,
- od drogi wojewódzkiej w kierunku na Adamowice.

Wykonawcą prac na Górki Śląskie jest  COLAS POLSKA SP. Z O.O., w  Palędziu.

Koszt inwestycji to łącznie 2 322 833,17 zł, na co składają się:
Kwota udziału środków Lasów Państwowych to 1 858 266,53 zł,
Środki Powiatu Raciborskiego to 232 283,32 zł,
Środki Gminy Nędza to 232 283,32 zł.

Wykonawcą prac na Adamowice jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu.

Koszt inwestycji to łącznie 283 624,51 zł, na co składają się:
Kwota udziału środków Lasów Państwowych to 226 899,60 zł,
Środki Powiatu Raciborskiego to  28 362,46 zł, 
Środki Gminy Nędza to 28 362,45 zł.

Dziękujemy Ministrowi Michałowi Wosiowi za szczególne zaangażowanie i wsparcie finansowe w realizacji w/w inwestycji.

  • Kolejne drogi powiatowe do modernizacji! Kolejne drogi powiatowe do modernizacji!
  • Kolejne drogi powiatowe do modernizacji! Kolejne drogi powiatowe do modernizacji!
  • Kolejne drogi powiatowe do modernizacji! Kolejne drogi powiatowe do modernizacji!
  • Kolejne drogi powiatowe do modernizacji! Kolejne drogi powiatowe do modernizacji!
  • Kolejne drogi powiatowe do modernizacji! Kolejne drogi powiatowe do modernizacji!