FORUM TRANSPORTU 2022

 
W dniu dzisiejszym podczas FORUM TRANSPORTU 2022, które odbyło się w miejscowości Ryki, Starosta Powiatu Raciborskiego Grzegorz Swoboda w imieniu powiatu odebrał odznaczenie ,,Zasłużony dla Transportu Publicznego RP’’, jest to wyróżnienie oraz docenienie pracy rozwoju naszej Spółki PKS w Raciborzu pod kątem dostępności dla mieszkańców, a także realizowanych przez nią projektów, współpracy z wszystkimi gminami Powiatu Raciborskiego jak również z powiatami ościennymi, a w szczególności powiatem wodzisławskim.

Podczas tego samego wydarzenia został również nagrodzony kierowca Raciborskiego PKS-u Jarosław Ronczka medalem ,,Zasłużony Kierowca RP’’.

Serdecznie gratulujemy kierowcy za długoletnią pracę oraz zaangażowanie w rozwój Naszej Spółki PKS w Raciborzu.

Udział w wydarzeniu wzięli między innymi:

- Prezes Raciborskiego PKS-u Damian Knura,
- Prezes Stowarzyszenia Polski PKS Dr Ryszard Nowak,
- Sekretarz Stanu, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber,
- Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,
- Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
- Starosta Ryk Dariusz Szczygielski,
- Burmistrz Ryk Jarosław Zaczek.

Otrzymaną nagrodę Starosta Raciborski dedykuje wszystkim pracownikom PKS-u, kierowcom, osobom zaangażowanym w rozwój PKS-u oraz włodarzom gmin powiatu raciborskiego, którzy wspólnie tworzą transport powiatowo-gminny.

  • FORUM TRANSPORTU 2022 FORUM TRANSPORTU 2022
  • FORUM TRANSPORTU 2022 FORUM TRANSPORTU 2022
  • FORUM TRANSPORTU 2022 FORUM TRANSPORTU 2022
  • FORUM TRANSPORTU 2022 FORUM TRANSPORTU 2022