Prezydent Miasta Racibórz informuje, że wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego pn. ”Z Przystanią w Górach Opawskich”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy składać w terminie do dnia 08/08/2022 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesanta, w holu budynku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

W przypadku nadesłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wniosek mały grant.pdf 22-08-01 12:06 1.87MB pobierz plik: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wniosek mały grant.pdf