Prezydent Miasta Racibórz informuje, że wpłynęła oferta organizacji pozarządowej - Fundacja POZYTYWNIE NAKRĘCENI, na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja III Raciborskiego Festiwalu Gamigowego” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2022 r. osobiście w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: W przypadku nadesłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu.

Poniżej znajduje się oferta podmiotu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Oferta mały grant Organizacja III Raciborskiego Festiwalu Gamingowego 22-06-22 15:26 1.6MB pobierz plik: Oferta mały grant Organizacja III Raciborskiego Festiwalu Gamingowego