Miasteczko rowerowe przy SP 18 w Raciborzu
Miasteczko rowerowe przy SP 18 w Raciborzu

Oddane do użytku 7 czerwca b.r. miasteczko ruchu drogowego przy ul. Żorskiej daje szansę dzieciom i młodzieży, aby poznać przepisy ruchu drogowego i bezpiecznie uczyć się jazdy na rowerze. Na obiekcie tym dzieci mogą nie tylko ćwiczyć zasady ruchu drogowego, ale także podejść do egzaminu na kartę rowerową. Egzaminy już ruszyły i przeprowadzane będą do 22 czerwca. Dla uczniów, którym się nie powiodło raciborska policja przewidziała dodatkowy termin zaraz po zakończeniu roku szkolnego i zgłoszeniu ewentualnych chętnych. Karta przyda się każdemu nastolatkowi w wieku od 10 do 18 lat, który chce poruszać się po drogach na dwóch kółkach bez opieki rodziców.

To właśnie dla zwiększenia bezpieczeństwa raciborskich dzieci przy Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu przy ul. Ocickiej powstało miasteczko ruchu drogowego wraz z oznakowaniem oraz elementami gier podwórkowych dla najmłodszych. Realizacja projektu jest jednym z efektów współpracy miasta Racibórz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach, w ramach której dotąd prowadzone były szkolenia dla raciborskich nauczycieli w zakresie dydaktyki wychowania komunikacyjnego, a także kursy pierwszej pomocy i zajęcia z udziałem urządzeń stymulujących różne zdarzenia drogowe dla uczniów.

Czy karta rowerowa jest obowiązkowa?
Karta rowerowa to dokument, który potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci w wieku powyżej 10 lat, które nie mają karty rowerowej, nie mogą poruszać się po ulicach na dwóch kółkach bez opieki rodziców. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zdać egzamin na kartę rowerową.

Kogo obowiązuje karta rowerowa?
Kto musi mieć kartę rowerową? Dzieci w wieku 10-18 lat, które chcą samodzielnie poruszać się po strefach ruchu. Warto wspomnieć, że karta rowerowa uprawnia także do korzystania przez najmłodszych z hulajnóg elektrycznych, które obecnie są bardzo popularne. Dziecko, które nie zdało egzaminu na kartę rowerową, nie może poruszać się taką hulajnogą bez opieki rodziców.

Egzamin na kartę rowerową. Jak wygląda?
Uczeń, który chce zdać egzamin na kartę rowerową, musi zmierzyć się z część praktyczną i pisemną. Testy obejmują pytania z następujących kręgów tematycznych:
•    Wyposażenie roweru;
•    Zachowanie wobec pieszego;
•    Pierwsza pomoc;
•    Sygnalizacja świetlna;
•    Przepisy ogólne;
•    Zachowanie przy znakach;
•    Urządzenia transportu osobistego.

Test na kartę rowerową trwa 35 minut i składa się z 25 pytań. Uczeń ma do wyboru trzy odpowiedzi, tylko jedna z nich jest prawidłowa. Można udzielić maksymalnie 4 błędnych odpowiedzi, by zdać egzamin w części teoretycznej. W części praktycznej egzaminu należy wykazać się techniczną umiejętnością jazdy na rowerze. Dziecko będzie poproszone o:
•    Zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu;
•    Wykonanie slalomu między pachołkami;
•    Jazdę w linii prostej;
•    Wykonanie tzw. ósemki.

Karta rowerowa i mandat za brak dokumentu. Ile wynosi?
Osoba w wieku od 10 do 18 lat, która nie posiada karty rowerowej, a porusza się w strefie ruchu bez opieki dorosłego, może otrzymać mandat. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, który obowiązuje od 2022 roku, kara za jazdę rowerem bez odpowiednich uprawnień wynosi 200 zł. Poniosą ją oczywiście rodzice dziecka.

Młodzież zdaje egzaminy na kartę rowerową

Miasteczko ruchu drogowego daje szansę dzieciom i młodzieży na poznanie przepisów ruchu drogowego i bezpieczną naukę jazdy na rowerze. Na obiekcie tym dzieci mogą podejść do egzaminu na kartę rowerową. Egzaminy przeprowadzane są do 22 czerwca.