W komendzie wojewódzkiej odbyło się dzisiaj spotkanie, związane z powierzeniem obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu. Podinspektor Mirosław Mielańczyk pełnił do tej pory funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji w tejże komendzie. Rozkaz personalny wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn w towarzystwie swoich zastępców.

Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn powierzył z dniem 23 maja pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinsp. Mirosławowi Mielańczykowi, który dotychczas był Naczelnikiem Wydziału Prewencji w tej samej komendzie. Rozkaz odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, wręczając awans oficerowi, pogratulował mu wraz ze swoimi zastępcami: insp. Mariuszem Krzystyniakiem i insp. Dominikiem Łączykiem, życząc sukcesów na nowym stanowisku.

  • Rozkazy leżące w teczkach na stole
  • Naczelnik odczytuje rozkaz
  • Naczelnik odczytuje rozkaz
  • Naczelnik odczytuje rozkaz
  • Komendant wojewódzki wręcza rozkaz nowemu zastępcy
  • Komendant wojewódzki gratuluje nowemu zastępcy