Tlenoterapia - czym jest i kiedy ją stosować?

Oddychanie stanowi jedną z najważniejszych czynności fizjologicznych organizmu. Za sprawą tlenu mogą bowiem zachodzić w naszym ciele wszystkie podstawowe procesy. Dlatego różnego rodzaju schorzenia polegające na ograniczeniu możliwości pobierania tego pierwiastka, muszą być odpowiednio leczone. Dobrze wyposażony szpital Nowa Ortopedia w tym przypadku zapewne zaoferuje nam tlenoterapię.

Utrzymanie odpowiedniego stężenia tlenu we krwi

W trakcie oddychania w pobieranym powietrzu znajduje się około dwudziestu jeden procent tlenu. Ta ilość jest wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niemniej w przypadku niektórych dolegliwości dawka tego pierwiastka dostarczana do płuc może być znacznie mniejsza. Wówczas konieczne jest poddanie się odpowiedniej terapii, jaką jest tlenoterapia. Polega ona przede wszystkim na zwiększeniu stężenia tlenu we wdychanym powietrzu. W ten sposób mamy możliwość przywrócić w organizmie pacjenta prawidłowy poziom nasycenia krwi tlenem. Tlenoterapia dzieli się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie: terapia bierna oraz czynna. Podczas wykonywania metody biernej osoba poddana leczeniu oddycha samodzielnie poprzez stosowną aparaturę. Z kolei w przypadku tlenoterapii czynnej powietrze wtłaczane jest do płuc pacjenta mechanicznie, dlatego ten typ stosowany jest tylko w sytuacji zagrożenia życia.

Uniknąć poważnych powikłań

Tlenoterapia pomaga zaopatrzyć organizm pacjenta w odpowiednią ilość tlenu. Dlatego tę metodę wykorzystuje się w przypadku wystąpienia schorzeń, które doprowadziły do rozwoju niewydolności oddechowej. Przeważnie objawia się ona przyspieszonym oddechem, kaszlem, uczuciem duszności i brakiem apetytu. Wśród takich chorób możemy wymienić m.in.: astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W ich wyniku dochodzi do obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu krwi. Warto nie lekceważyć pierwszych objawów niewydolności, ponieważ utrzymujący się zmniejszony poziom tlenu w organizmie może być przyczyną licznych powikłań takich jak np. nieodwracalne uszkodzenie narządów wewnętrznych. Wskazaniami do rozpoczęcia tlenoterapii będą również schorzenia układu krwionośnego, otyłość czy zatrzymanie oddechu. Poza tym podawanie większej ilości tlenu stosuje się także u pacjentów, którzy cierpią na choroby serca bądź przeszli zawał. Co ciekawe z tlenoterapii mogą korzystać osoby zdrowe. Zwiększenie stężenia tlenu w organizmie wpływa bowiem korzystanie na ogólny stan organizmu, odporność, a nawet kondycję. Jak widać zatem tlenoterapia to skuteczna i dość uniwersalna metoda leczenia. Dzięki niej możemy nie tylko uniknąć rozwoju poważniejszych schorzeń, ale także poprawić funkcjonowanie swojego organizmu.