MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU!


Aby zwiększyć komfort oraz bezpieczeństwo dojeżdżających i zatrzymujących się przy ul. Gamowskiej pacjentów i ich odwiedzających, przebudowie poddawany jest przyszpitalny parking. Właśnie ruszyły prace nad jego modernizacją, która podzielona na dwa etapy zakończy się 10 grudnia bieżącego roku.

Na pierwszy z nich Powiat Raciborski przeznaczył już 300 tys. zł a jego zakres obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnię i miejsca postojowe,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowopiaskowej drogi i miejsc parkingowych,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przetargu wzięły udział dwa podmioty i z uwagi na korzystniejszą ofertę, która wyniosła 353 tys. złotych, inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

 

  • MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU
  • MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU
  • MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU
  • MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU MODERNIZUJEMY PARKING PRZY SZPITALU