Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Tym razem przedstawiciel raciborskiej policji spotkał się z uczniami klas pierwszych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu. Podczas prelekcji poza kwestiami bezpieczeństwa, mundurowy poruszył również istotny temat, jakim jest odpowiedzialność prawna nieletnich.

Policjant omówił najczęściej popełniane przestępstwa przez młodzież takie jak : rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne-to tylko część pojęć, których znaczenie omówiono na  prelekcjach. Wszystko po to, aby uświadomić uczniom, że wraz z upływem lat, zaczynają prawnie odpowiadać za popełnione czyny. Mundurowy opowiedział słuchaczom, jakie występki najczęściej popełniają młodzi ludzie. Policjant przestrzegał przed kradzieżami różnego rodzaju produktów w sklepach. Uświadamiał młodzież, że finał tej pozornie niewinnej „zabawy” najczęściej nie jest przyjemny i kończy się na komendzie. Poruszone zostały także kwestie bezpieczeństwa oraz zagadnienia związane z przemocą wśród rówieśników, cyberzagrożenia, cyberstalking, hejt.

Nie  zabrakło także  informacji  o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą jak również omówiony został problem  dyskryminacji innych osób. Problem narkotyków i dopalaczy został omówiony w ramach kampanii MSWiA o nazwie ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, natomiast ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Raciborscy stróże prawa omówili także założenia najnowszej kampanii „Mamo! Tato! Tutaj jestem”.

  • Policjant w klasie z uczniami
  • Obrazek