Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

W Katowicach trwają prace nad Regionalną Polityką Miejską
W Katowicach trwają prace nad Regionalną Polityką Miejską

Wiceprezydent Raciborza Michał Fita oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, wspólnie z reprezentantami samorządów innych miast województwa śląskiego wzięli udział w warsztatach dotyczących opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej. Spotkanie otworzył wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Regionalna Polityka Miejska opracowywana jest w procesie szerokiej partycypacji społecznej, we współpracy ze środowiskiem samorządowym, naukowym, branżowym oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez organizację warsztatów. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Grudniowe warsztaty były czwartym spotkaniem w toku prac nad Regionalną Polityką Miejską. Na pierwszych, majowych warsztatach wypracowywano zakres i cel RPM oraz kluczowe instrumenty wdrażania tej polityki. Następnym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród jednostek samorządowych województwa. Kolejne spotkanie robocze odbyło się w gronie członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas których rozmawiano na temat kluczowych projektów RPM. Poniedziałkowe warsztaty poświęcone były dyskusji nad potencjalnymi projektami do tej polityki.

Opracowanie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wpisuje się w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” W związku ze zmianą harmonogramu opracowania dokumentu wydłużony (do końca 2020 R.) został również termin zakończenia prac nad RPM.

Prace nad Regionalną Polityką Miejską

W Katowicach trwają prace nad Regionalna Polityką Miejską. W poniedziałek odbyły się warsztaty dla środowisk samorządowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Raciborzu.

Źródło: Śląskie.pl