Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Raciborscy Policjanci cały czas odwiedzają uczniów w powiecie raciborskim. Tym razem uczniowie w Zespole Szkół w Krzanowicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu, Szkole Podstawowej w Kornowacu oraz Szkole Podstawowej nr 13 uczestniczyli w spotkaniu z raciborskimi policjantami. Mundurowi rozmawiali z uczestnikami o szeroko rozumianej profilaktyce, zagrożeniach prawnych i zdrowotnych w związku z posiadaniem i zażywaniem narkotyków oraz bezpieczeństwie w Internecie.

Przedstawiciele raciborskiej policji na przełomie ostatnich dni spotkali się z uczniami podstawówek. Podczas każdego ze spotkań mundurowi rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach. Słuchacze dowiedzieli się też min. kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości, czy jakie są procedury postępowania z nieletnimi. Stróże prawa omówili także z uczniami zjawisko demoralizacji, czym jest i jakie zagrożenia wiążą się z niedostosowaniem społecznym.  Nie pominięto również  katalogu najczęściej popełnianych przestępstw min. na terenie szkół. Aby teorii nie było za dużo i żeby wiedza lepiej utkwiła w pamięci uczniów całość okraszona była przykładami z pracy policjantów. Nie zabrakło również informacji o bezpieczeństwie w internecie oraz o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą jak również omówiony został problem  dyskryminacji innych osób. Problem narkotyków i dopalaczy został omówiony w ramach kampanii MSWiA o nazwie ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, natomiast ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. By jeszcze bardziej zobrazować słuchaczom omawiane tematy stróże prawa w trakcie prelekcji wykorzystali prezentacje multimedialne. Mundurowych z Prewencji wspierał przedstawiciel raciborskiej drogówki, który dodatkowo prelekcje wzbogacił zasobem informacji dotyczących bezpieczeństwa w szeroko pojmowanym temacie ruchu drogowego. Była mowa o bezpieczeństwie pieszego, rowerzysty oraz o zasadach używania elementów odblaskowych.  Wszystkie omawiane tematy okazały się być na czasie, gdyż każda grupa słuchaczy wykazywała się dużą aktywnością poprzez rozmowę i zadawanie konkretnych pytań. Spotkania raciborskiej policji z młodzieżą są cykliczne i wynikają z troski o życie i zdrowie dorastającej społeczności powiatu raciborskiego.