Absolwenci Akademii Nauk Stosowanych odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Raciborzu
Absolwenci Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu mieli okazję odwiedzić Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Spotkanie miało na celu promocję zawodu policjanta i zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia do służby w Policji.
  1. Prezentacja struktury organizacyjnej Policji.
  2. Omówienie procesu rekrutacji do służby.
  3. Praktyczne zapoznanie z pracą poszczególnych komórek.
  4. Możliwość bliższego poznania wyposażenia policjantów.

Spotkanie rozpoczęło się od szczegółowego omówienia struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak zorganizowane są poszczególne wydziały oraz jakie zadania i obowiązki mają policjanci na różnych stanowiskach.

Podczas wizyty absolwenci mogli także usiąść za kierownicą radiowozu, co było dla wielu z nich wyjątkowym doświadczeniem. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież mogła lepiej zrozumieć specyfikę służby w Policji oraz zobaczyć, z jakim wyposażeniem na co dzień pracują funkcjonariusze.

Podinspektor Andrzej Sira z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z młodszym inspektorem Mirosławem Mielańczykiem, I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu, szczegółowo omówili poszczególne etapy procesu rekrutacji do służby. Kandydaci muszą przejść przez szereg etapów, które mają na celu sprawdzenie ich predyspozycji i umiejętności.

Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Młodzi ludzie mieli okazję spojrzeć na zawód policjanta z zupełnie innej perspektywy, co może wpłynąć na ich przyszłe decyzje zawodowe. Tego typu inicjatywy są doskonałą okazją do promocji służby w Policji i pokazania, jak ważna i odpowiedzialna jest to praca.


Wg inf z: Policja Racibórz