Zakończenie realizacji projektu partnerskiego!

Grupa osób
Zakończenie realizacji projektu partnerskiego pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” w ramach RPO WSL 9.1.5.

Dnia 13 kwietnia br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu partnerskiego pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” przedstawicieli „Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu” oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i trwał od 01.01.2021 r. do 30.1.03.2023 r. (27 miesięcy). Wartość projektu wynosiła 922.985,04 zł, w tym wkład funduszy europejskich: 784.537,28 zł.

W projekcie uczestniczyło 86 osób nie posiadających zatrudnienia, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osoby z niepełnosprawnościami – w wieku od 16 do 64 roku życia. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej w Raciborzu skorzystali z bezpłatnych warsztatów kształtowania potencjału osobistego, pozytywnego wizerunku czy wzmacniania własnej osobowości. Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej 60 osób uczestniczyło w różnych formach wsparcia zawodowego typu szkolenia i kursy (obsługa wózków widłowych, kurs komputerowy, florystyczny, kosmetyczny) oraz staże zawodowe. Ponadto wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowane wsparcie ze strony psychologa, prawnika, pośrednika pracy czy doradcy zawodowego. 

  • Zakończenie realizacji projektu partnerskiego! Zakończenie realizacji projektu partnerskiego!
  • Zakończenie realizacji projektu partnerskiego! Zakończenie realizacji projektu partnerskiego!