DMS-KA.731.2.47.2022

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

04-05.12.2022 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 04.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 05.12.2022 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 04.12.2022 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza, prognoz jakości powietrza
i
meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 04.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują powiaty: powiat cieszyński, powiat raciborski.

 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 04.12.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 284 946 osób.

 

 

Dzień 05.12.2022 r.

Na podstawie prognoz jakości powietrza i meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 05.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują powiaty: powiat cieszyński, powiat raciborski, powiat żywiecki.

 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 05.12.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 437 145 osób.

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

 • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

04.12.2022 r. godz. 09.00

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
  (t.j.Dz. U. 2021 r. poz. 845)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0


Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10”

 

Skrót

W dniu 04.12.2022 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 04.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmują powiat cieszyński, powiat raciborski.


Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10”

 

Skrót

W dniu 05.12.2022 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 05.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmują powiat cieszyński, powiat raciborski, powiat żywiecki.


Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Regionalny Wydział

Monitoringu Środowiska w Katowicach

Norbert Grzechowski

 

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 04-05.12.2022.pdf 22-12-04 15:21 147.73KB pobierz plik: śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 04-05.12.2022.pdf
pdf śląskie przek. PI PM10 w dniu 03.12.2022.pdf 22-12-04 15:25 168.61KB pobierz plik: śląskie przek. PI PM10 w dniu 03.12.2022.pdf
docx śląskie ryzyko PA PM10 na dzień 04.12.2022.docx 22-12-04 15:25 33.07KB pobierz plik: śląskie ryzyko PA PM10 na dzień 04.12.2022.docx
pdf śląskie ryzyko PA PM10 na dzień 04.12.2022.pdf 22-12-04 15:26 153.63KB pobierz plik: śląskie ryzyko PA PM10 na dzień 04.12.2022.pdf
docx śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 04-05.12.2022.docx 22-12-04 15:26 35.8KB pobierz plik: śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 04-05.12.2022.docx
pdf śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 04-05.12.2022.pdf 22-12-04 15:26 147.73KB pobierz plik: śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 04-05.12.2022.pdf