Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: „Przeprowadzenie w roku 2022 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.”.

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 20 września 2022 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako realizatora  zadania wybrał Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu.