Prezydent Miasta Racibórz informuje, że wpłynęła oferta organizacji pozarządowej Raciborski Klub Tenisowy na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w Raciborskim Klubie Tenisowym” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy składać w terminie do dnia 29.09.2022 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów, w holu budynku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: W przypadku nadesłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu.
Poniżej znajduje się oferta podmiotu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Oferta RTW 22-09-21 15:30 1.71MB pobierz plik: Oferta RTW