Powiat wspólnie z Gminą Krzyżanowice będzie aplikował o środki zewnętrzne

Podpisanie porozumienia o partnerstwie z Gminą Krzyżanowice do realizacji projektów z zakresu turystyki i oze

Dzisiaj, w imieniu powiatu starosta raciborski Grzegorz Swoboda podpisał porozumienie o partnerstwie z Gmina Krzyżanowice na opracowanie dokumentacji do realizacji wspólnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Gminę Krzyżanowice reprezentował wójt Grzegorz Utracki.

W efekcie powstaną fiszki projektowe, które pozwolą partnerom wspólnie aplikować o dofinansowanie do 2 projektów:
- „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice”,
- „Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie powiatu Raciborskiego oraz oznakowania ścieżek rowerowych Gminy Krzyżanowice”.