Prezydent Miasta Racibórz informuje, że wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa na realizację zadania publicznego pn. „I STWORZYŁ BÓG FACETA – muzyczna opowieść o roli i celu mężczyzny we współczesnym świecie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy składać w terminie do dnia 08.08.2022 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów, w holu budynku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

W przypadku nadesłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu.
Poniżej znajduje się oferta podmiotu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ofera_mały_grant_I_stworzył Bóg faceta.pdf 22-08-01 15:28 1.74MB pobierz plik: Ofera_mały_grant_I_stworzył Bóg faceta.pdf