Uprzejmie informujemy, że Miasto Racibórz przystąpiło do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030. Program ten umożliwi projektodawcom ubieganie się o środki zewnętrzne, pozwoli na wykorzystanie narzędzi rewitalizacji wskazanych w ustawie oraz przede określi cele, kierunki działań i sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji miasta Racibórz.

Chcielibyśmy, aby Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do 2030 roku był opracowywany przy jak najszerszym udziale mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób reprezentujących instytucje kultury, edukacji i sportu.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na warsztaty projektowe w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do 2030 roku. Warsztat odbędą się w 4 punktach znajdujących się w obszarze zdegradowanym w dniach 13-14.07.2022 r.

Ponadto, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji pomysłów na kartach projektów rewitalizacyjnych, nabór będzie trwać od 1.07 do 05.09.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej racibórz.pl w zakładce rewitalizacja.