Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT

XVI edycja konkursu EKOMAT

18.05.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu odbyła się już XVI edycja konkursu EKOMAT. Konkurs po raz kolejny objęty był patronatem Starosty Raciborskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, propagowanie treści ekologicznych, zainteresowanie uczniów uzdolnionych matematycznie środowiskiem przyrodniczym miasta Raciborza i okolic, uświadamianie o zagrożeniach środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania.

W konkursie wzięło udział 6 dwuosobowych drużyn. Uczniowie pracowali wspólnie. Rozwiązywali test, który składał się z części matematycznej oraz przyrodniczej. Oczekując na wyniki konkursu, uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną dotyczącą osobliwości przyrodniczych Raciborza i okolic oraz zagrożeń dla środowiska.

Powiat Raciborski ufundował bony książkowe dla laureatów oraz ekologiczne zestawy promujące powiat raciborski dla wszystkich uczestników. Nagrody wręczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Raciborzu Pani Ewa Lewandowska – Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego, Pani Barbara Kostka – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu Pan Mariusz Kaleta.

  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT
  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT
  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT
  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT
  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT
  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT
  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT
  • Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego EKOMAT