Z okazji zbliżającej się uroczystości otwarcia odrestaurowanego budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 24 Sąd Rejonowy w Raciborzu ogłasza konkurs plastyczny pt. „Raciborska perła architektury sądowej”.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Raciborza. Zadaniem i tematem konkursu jest przedstawienie wizerunku odrestaurowanego budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 24 po remoncie. Celem Konkursu jest zaprezentowanie i promowanie historycznego piękna architektury sądowej w Raciborzu oraz malarskie uwiecznienie wizerunku odnowionego zabytku na terenie Miasta Raciborza. Adresatami konkursu są studenci uczelni oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych o profilu artystycznym. Konkurs zostanie zrealizowany w dniach od 19 stycznia do 3 lutego 2022 roku- złożenie prac konkursowych.   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 8 lutego 2022 roku. Prace plastyczne należy wykonać w dowolnej technice malarskiej, o formacie minimalnym 50x70 cm, w orientacji pionowej lub poziomej, na podobraziu typu blejtram. Najlepsze prace zostaną wystawione podczas uroczystości otwarcia odrestaurowanego budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu, a następnie czasowo zaprezentowane w nowym budynku. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta Raciborza i Ministerstwo Sprawiedliwości. Prace laureatów zostaną dodatkowo na stałe wyeksponowane na ścianach odrestaurowanego budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 24. Studentów i młodzież zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegóły na stronie sądu.