Raciborski Zakład Zagospodarowania Odpadów ma nowego Prezesa. Rada Nadzorcza wybrała na to stanowisko pana Jana Makowskiego, który rozpoczął sprawowanie swojej funkcji z dniem 10 stycznia 2022 roku.

Jan Makowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i we Francji, gdzie pracował na stanowiskach menadżerskich; był Członkiem Zarządu Elektrowni w Rybniku, Dyrektorem ds. Społecznych w EDF Polska i PGE EC S.A., Rzecznikiem Praw Pracowniczych Spółek Grupy EDF Polska, Prezesem Zarządu Fundacji EDF Polska i PGE Energia Ciepła S.A., Prezesem Zarządu Grupy ITT Sp. z o.o.

Dzięki pracy w różnych sektorach gospodarki; publicznym, prywatnym i korporacyjnym zdobył duże doświadczenie organizacyjne oraz wiedzę z zakresu zarządzania spółkami prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz aktywami.  Był ekspertem w sprawach pracowniczych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.