Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2022 i 2023 r
Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2022 i 2023 r

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 i 2023 r. na zadania: "Realizacja programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży", "Realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" z zakresu "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"; "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego" z zakresu "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"; "Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób".

Wyniki konkursu i dodatkowe informacje w załącznikach.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie 1692-2022 rozstrzygnięcie .pdf 22-01-11 10:10 451.57KB pobierz plik: Zarządzenie 1692-2022 rozstrzygnięcie .pdf
pdf INFORMACJA DODATKOWA DLA OFERENTÓW.pdf 22-01-11 10:10 115.75KB pobierz plik: INFORMACJA DODATKOWA DLA OFERENTÓW.pdf