Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu pięciu nowych policjantów uroczyście wypowiedziało słowa policyjnej przysięgi. Mundurowi już kilka tygodni temu pozytywnie przeszli proces rekrutacji. Rotę ślubowania przyjął od nich Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu nadkomisarz Marek Ryszka w asyście Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nadkomisarza Jarosława Gorzawskiego. Już wkrótce młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

Uroczysty meldunek złożył  Naczelnik Wydziału Prewencji podinspektor Mirosław Mielańczyk.

Uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego miała bardziej skromny charakter niż w latach ubiegłych.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu nadkomisarz Marek Ryszka  przywitał w szeregach Policji  nowo przyjętych funkcjonariuszy. Pogratulował  wyboru ścieżki zawodowej i związania z policyjnym mundurem.  Podkreślił, że kolejnym etapem ich rozwoju zawodowego jest szkolenie podstawowe, gdzie zdobędą fundamenty wiedzy i umiejętności, które będą wykorzystywać w codziennej służbie. Zaakcentował, że codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Szef raciborskiej jednostki  zwrócił szczególną uwagę na to, że policjantem jest się nie tylko podczas pełnienia służby, ale także w czasie wolnym od niej, o czym wszyscy policjanci powinni zawsze pamiętać. Na koniec jeszcze raz  pogratulował policjantom, którzy złożyli ślubowanie na Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, życząc sukcesów, policyjnego szczęścia, zadowolenia z pełnionej służby oraz aby po każdej służbie bezpiecznie wracali do swoich domów i bliskich.

Nowo przyjętym  życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

  • Naczelnik prewencji skłąda meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu
  • Nowi policjanci podczas ślubowania
  • Raciborscy Komendanci i Naczelnik Prewencji podczas ślubowania nowo przyjetych policjantów