Sięgnij po fundusze z Unii
Sięgnij po fundusze z Unii

Planujesz inwestycję zakładającą głęboką modernizację energetyczną tj. podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub instalację OZE? Jeśli jesteś właścicielem budynków wielorodzinnych (dot. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, TBS, komunalnych oraz innych, w tym osób prywatnych, wiedz, że możesz starać się o dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Fiszkę projektu, która zawiera podstawowe informacje dot. planowanej inwestycji należy złożyć do 14 stycznia. Szczegóły poniżej i w załącznikach.

W listopadzie 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.


Zgodnie z celem szczegółowym: (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych zawartym w założeniach programu regionalnego w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wsparcie zostanie przeznaczone na kompleksową, głęboką modernizację energetyczną, tj. głęboką kompleksową modernizację energetyczną, oznaczającą przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną budynku:
• budynków użyteczności publicznej, której właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane przez jst, a także budynki użyteczności publicznej nie związane z administracją rządową;
• budynków wielorodzinnych (z wyjątkiem budynków będących własnością Skarbu Państwa), których właścicielem są spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, komunalne oraz inne, w tym osoby prywatne.

Wsparcie zostanie przeznaczone także na poprawę efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez modernizację energetyczną obiektu wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Wspierane będą projekty zakładające wykorzystanie technologii ograniczających energochłonność np. modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wymiana oświetlenia, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, wprowadzenie systemów zarządzania energią, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła itp.

Zakres i zasadność modernizacji musi wynikać z audytu energetycznego, który będzie niezbędnym elementem projektu. Po zakończeniu realizacji projektu wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonanie zakresu działań określonych w audycie. W uzasadnionych przypadkach mogą być finansowane elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują inne elementy Europejskiego Zielonego ładu oraz rozwiązania na rzecz GOZ i nie stanowią dominującej części projektu.


Priorytetowo traktowane będą projekty:
• zakładające podłączenie do sieci ciepłowniczej,
• kompleksowe, obejmujące również instalację urządzeń OZE,
• zwiększające w jak największym stopniu efektywność energetyczną
• o jak największej efektywności kosztowej w powiązaniu z efektami oszczędnościowymi oraz redukcją gazów cieplarnianych.

Wobec powyższego, ww. właściciele budynków wielorodzinnych, tj. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, komunalne oraz inne, w tym osoby prywatne, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z przedmiotowego programu, powinni złożyć fiszkę projektu, która zawiera podstawowe informacje dot. planowanej inwestycji. 

Fiszki projektowe należy przekazywać do Urzędu Miasta w Raciborzu do Wydziału Rozwoju na adres: w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2022 r.


Przesłanie fiszki – propozycje projektów nie gwarantują otrzymania dofinansowania.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Załącznik nr 1 do fiszki.docx 22-01-10 09:15 14.67KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do fiszki.docx
docx ZIT_wzór fiszki uproszczonej.docx 22-01-10 09:16 12.72KB pobierz plik: ZIT_wzór fiszki uproszczonej.docx