CHODNIK W WOJNOWICACH GOTOWY DO PRZEJŚCIA


Zakończono realizację zadania związanego z przebudową ciągu pieszego przy DP 3527 S w miejscowości Wojnowice.

Zadanie polegało na wymianie nawierzchni wraz z podbudową, krawężnikami i elementami odwodnienia a obejmowało odcinek w ciągu ulicy Józefa Rostka na odcinku od łącznika ulicy Józefa Rostka z ul. odrodzenia do skrzyżowania ul. Józefa Rostka w ul. odrodzenia i ul. Mickiewicza.

Długość remontowanego odcinka wynosi 272,8 m a łączna powierzchnia 383,2 m2, natomiast realizacja zadania, którego koszt wyniósł 173 372,08 zł, została sfinansowana ze środków finansowych Powiatu Raciborskiego i Gminy Krzanowice.         
 

  • Nowy chodnik w Wojnowicach Nowy chodnik w Wojnowicach