Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

 

W dniach 22 i 23 września Tokai COBEX oficjalnie oddał do użytku wielomilionowe inwestycje w swoich zakładach w Nowym Sączu i Raciborzu, zrealizowane z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii oraz przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego. 23 września odbyło się oficjalne otwarcie na którym obecny był Prezydent Miasta Racibórz, Dariusz Polowy.

- 126 lat zakładu znanego wcześniej jako ZEW to ponad 15 procent tego czasu, gdy Miasto Racibórz ma prawa miejskie. Można powiedzieć, że 1/6 tego czasu przeżyliśmy razem. Budowa kolejnej inwestycji to znak, że nasza wspólna historia będzie się rozwijać. Tokai COBEX to solidny pracodawca i solidny partner. Cieszę się, że udało mi się dołożyć małą cegiełkę do tego, aby ta inwestycja przebiegła sprawnie. Życzę wszystkiego dobrego na tą nową drogę życia - mówił prezydent D. Polowy podczas spotkania.

Działania zrealizowane zostały w ramach strategii przedsiębiorstwa GROW, przy wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele administracji rządowej i instytucji publicznych, lokalni samorządowcy, wykonawcy oraz cały zarząd Tokai COBEX. Premier RP Mateusz Morawiecki skierował do zarządu firmy list gratulacyjny, który odczytał w jego imieniu przybyły do Raciborza Wicewojewoda Śląski, Robert Magdziarz.

Inwestycje umożliwiają zrównoważony rozwój obu polskich zakładów. Skutkuje to zwiększeniem efektywności i wydajności produkcji oraz wiąże się z realnymi korzyściami dla środowiska naturalnego i lokalnej społeczności. Obejmują one zmniejszenie zużycia paliw (gazu) nawet o 30 procent, nowe miejsca pracy oraz odciążenie infrastruktury dróg publicznych nawet o 1 000 ciężarówek rocznie. Realizacja tychże inwestycji była także ważnym czynnikiem pobudzającym gospodarkę dla wielu lokalnych firm i podwykonawców, pracujących na obydwu budowach.


- Dzięki inwestycjom w naszym procesie produkcyjnym i redukcji emisji, produkujemy teraz bardziej ekonomicznie i z mniejszym wpływem na środowisko. - zapewnił Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska.

Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku

 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku
 • Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku