RUSZA PRZEBUDOWA CHODNIKA W KRZANOWICACH

Chodnik w Krzanowicach przy ul. Długiej (zdj. aktualne)
Poprawiając infrastrukturę drogową, nie zapominamy o komforcie pieszych dlatego od czwartku 05.08.2021 planowane jest rozpoczęcie robót chodnikowych przy ul. Długiej w Krzanowicach (DP 3528 S).

W postępowaniu przetargowym na to zadanie najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Rybnika i tym samym za kwotę 99 909,98 zł zostanie przebudowany odcinek o długości 181 mb. Wymieniona zostanie nawierzchnia i podbudowa ciągu pieszego oraz elementy odwodnienia.