Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

 
25 maja wracają zajęcia w klasach 1-3

W poniedziałek, 25 maja do szkół podstawowych będą mogli wrócić uczniowie klas najmłodszych I-III, prowadzone będą również konsultacje dla uczniów klas ósmych. Raciborskie szkoły będą działać zgodnie ze ściśle określonymi zasadami sanitarnymi. Placówki opracowały procedury wewnątrzszkolne dotyczące organizacji zajęć w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 zgodne z zaleceniami GIS, MZ i MEN. A te określają m.in: że w grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów, a nadzór nad nimi - w miarę możliwości - mają sprawować ci sami nauczyciele. Istotne jest również to, by dana grupa przebywała w tej samej sali. Ponadto minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedną osobę.

 Wytyczne przeciwepidemiczne, które mają przede wszystkim zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomóc w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19 dostępne są tutaj.

W Raciborzu 25 maja ruszą wszystkie szkoły podstawowe. W klasach I-III prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Równolegle prowadzona będzie nauka zdalna. Prognozowana liczba dzieci, które w naszym mieście wrócą do swoich szkół w poniedziałek to ok. 150 dzieci. Wszystkie raciborskie placówki zostały wyposażone w niezbędne pomoce zabezpieczające i płyny dezynfekujące.

Szkoły czekają na uczniów! Do zobaczenia!