Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Dzisiaj na terenie powiatu raciborskiego prowadzone są działania pod kryptonimem „Bezpieczne skrzyżowanie”. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego od wczesnych godzin rannych kontrolują miejsca, w których ruch samochodów i pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem. Podczas akcji mundurowi wykorzystują najnowszy sprzęt, w który wyposażona jest raciborska drogówka.

Policjanci prowadzą kontrole na  skrzyżowaniach, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pojazdów i  pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń zarówno przez kierujących pojazdami jak również przez pieszych. Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych spowodowanych na skrzyżowaniach i w pobliżu należą:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu
nieprawidłowe skręcanie
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
nieprawidłowa zmiana pasa
nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem
niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej