Pierwsze spotkanie grup roboczych
Pierwsze spotkanie grup roboczych

Dnia 30 października w Piotrowicach koło Karwiny odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego oraz grup roboczych wraz z przedstawicielami samorządów, które zawarły memorandum o współpracy transgranicznej.

Oprócz spraw organizacyjnych, uczestnicy w ramach powstałych grup roboczych dyskutowali na tematy związane z ochroną środowiska, depopulacją i starzeniem się społeczeństwa oraz transgraniczną współpracą gospodarczą.

Przypominamy, że memorandum o współpracy zostało podpisane przez dwudziestu dwóch przedstawicieli samorządów subregionu zachodniego województwa śląskiego, aglomeracji ostrawsko-karwińskiej i polskich oraz czeskich organizacji skupiających biznes. Do powyższego grona poprzez złożenie deklaracji przystąpienia dołączyło także Forum Firm w Radlinie.