Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA RACIBORZA


Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: DZ.U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) zawiadamia się, że:

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA RACIBORZA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE


będzie wyłożona do publicznego wglądu w okresie od 05.11.2019 r. do 26.11.2019 r. tj. przez okres 21 dni, w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w pokoju nr 223  w godzinach urzędowania oraz umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.

Zgodnie z art. 19. ust. 6 ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Aktualizacji założeń do planu ...”, w czasie wyłożenia do publicznego wglądu.
 

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf PZ_Raciborz_2019.zal.1.pdf 19-11-06 07:56 6.8MB pobierz plik: PZ_Raciborz_2019.zal.1.pdf
pdf PZ_Raciborz_2019.zal.2.pdf 19-11-06 07:56 6.84MB pobierz plik: PZ_Raciborz_2019.zal.2.pdf
pdf PZ_Raciborz_2019.zal.3.pdf 19-11-06 07:57 6.8MB pobierz plik: PZ_Raciborz_2019.zal.3.pdf
pdf PZ_Raciborz_2019.v.2.pdf 19-11-06 07:57 3.92MB pobierz plik: PZ_Raciborz_2019.v.2.pdf