Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Kolejne kamienice z szansą na termomodernizację
Kolejne kamienice z szansą na termomodernizację

Miasto Racibórz jest na najlepszej drodze do pozyskania niemal trzech i pół miliona złotych dofinansowania na kompleksową termomodernizację kolejnych pięć budynków wielomieszkaniowych przy ul. Czekoladowej 8-9, Fabrycznej 4, Skłodowskiej-Curie 15-17, i Mysłowickiej 1c-2c. Nasz projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i znalazł się na wysokiej trzeciej pozycji listy rankingowej w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego.

WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu. Na tym etapie ocenie podlegało 76 projektów. Nasz znalazł się na trzeciej pozycji rankingu.

Miasto Racibórz stara się o pozyskanie 3 mln 453 tys zł. Projekt zakłada termomodernizację energetyczną pięciu budynków wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni trzech i pół tysiąca m2.


Zakres prac jest różny dla poszczególnych budynków. Projekt zakłada m. in.: modernizację instalacji wodnych i elektrycznych, termomodernizację stropów, ocieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania.

Przeprowadzone prace zwiększą efektywność energetyczną budynków co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zużycia energii w obiektach, a tym samym ograniczy emisję co2.Projekt ten to nie tylko element przeciwdziałania niskiej emisji, ale i polityki mieszkaniowej miasta, poprzez podnoszenie standardu mieszkań komunalnych.