Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Czy lewy brzeg Odry zostanie zagospodarowany?
Czy lewy brzeg Odry zostanie zagospodarowany?

Oświetlenie, ławki, schody pełniące funkcję widowni, ścieżki rowerowe i piesze – tak ma szansę zmienić się lewy brzeg Odry na wysokości miejskiej przystani. Miasto chce to zrobić w oparciu o środki zewnętrzne. Złożony w Urzędzie Marszałkowskim projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najprawdopodobniej w styczniu przyszłego roku.

Nasz projekt pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu", przeszedł pozytywnie ocenę formalną Urzędu Marszałkowskiego.  Miasto Racibórz opracowało i w czerwcu tego roku złożyło projekt w ramach Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Łączna wartość projektu to 3 716 497,41 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 3 114 424,83 zł, w tym z UE: 2 742 775,09 zł, a z budżetu państwa: 371 649,74 zł.


Projekt przewiduje następujące działania: montaż oświetlenia terenu, montaż bezpiecznego podłoża, wykonanie schodów terenowych łączących dolny i górny ciąg pieszo-rowerowy (pełniące funkcję widowni dla istniejącej przystani na brzegu prawym), wymianę schodów w miejscu istniejących schodów zejściowych z terenu Placu Mostowego, wykonanie ścieżki
rowerowej po koronie wału i ciągu pieszo-rowerowego oraz montaż infrastruktury uzupełniającej (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, grille).

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na styczeń 2020 roku.