„Masz prawo do mediacji” – to główny cel tegorocznego Tygodnia Mediacji przypadającego w okresie od 14 do 18 października oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzonego w dniu 17 października. Ministerstwo Sprawiedliwości, jako organizator akcji, zachęca do alternatywnego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów oraz popularyzuje ideę mediacji.

Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów. To próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów. Instytucja mediacji ma zastosowanie zarówno w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Od dziś  w Międzynarodowym Tygodniu Mediacji  raciborscy Dzielnicowi udzielają pomocy w sprawach konfliktowych w celu rozwiązania sporu  pod  numerami telefonów służbowych :http://raciborz.slaska.policja.gov.pl/k20/informacje/twoj-dzielnicowy/52936,Twoj-dzielnicowy.html

Ponadto dyżur pełnią sądowi mediatorzy  w Sądzie Rejonowym w Raciborzu przy ul. Nowej 29. Link do strony SR Racibórz :https://www.raciborz.sr.gov.pl/index.php?id=11&zoom=221