Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 8 listopada
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 8 listopada

Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu „Laur Wolontariatu 2019”.

Laur Wolontariatu to inicjatywa, która ma na celu promowanie idei wolontariatu oraz zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej na rzecz rozwoju Miasta Racibórz w dowolnym obszarze życia społecznego.

Propozycje kandydatur należy wybrać spośród:
1. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które wykonywały osobiście i nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne na rzecz:
a) osób potrzebujących,
b) organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego

2. Organizacji współpracujących z wolontariuszami i wspierających działania wolontaryjne na terenie miasta Racibórz z zastrzeżeniem, że w naborze muszą być zgłoszone co najmniej trzy organizacje.

Propozycje kandydatur należy składać na stosownych formularzach, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Racibórz (ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz) lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem „Laur Wolontariatu 2019”.

Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać:
1) przedstawiciele organizacji,
2) osoby fizyczne.

Każda organizacja chcąca uczestniczyć w naborze wniosków o przyznanie tytułu
Laur Wolontariatu dla organizacji ma możliwość złożenia wniosku z propozycją własnej kandydatury.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 8 listopada 2019 r.
Decyduje data wpływu do urzędu.

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Ogłoszenie o naborze do tytułu Laur Wolontariatu 19-10-14 13:34 19.16KB pobierz plik: Ogłoszenie o naborze do tytułu Laur Wolontariatu
odt Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla organizacji 19-10-14 13:34 27.32KB pobierz plik: Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla organizacji
odt Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla osoby fizycznej 19-10-14 13:35 28.71KB pobierz plik: Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla osoby fizycznej
pdf Zarządzenie prezydenta nr 2112-2018 19-10-14 13:35 259.34KB pobierz plik: Zarządzenie prezydenta nr 2112-2018