W dniu dzisiejszym raciborscy policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzą działania pod kryptonimem „Bezpieczny Pieszy”. Policjanci zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których ruch pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem.

Akcja prowadzona jest cyklicznie i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych w trakcie przechodzenia przez jezdnię jak również uczulenie pieszych na bezpieczne zachowania związane z ich uczestnictwem w ruchu drogowym. Apelujemy o rozwagę !