Wizyta w partnerskim Leverkusen
Wizyta w partnerskim Leverkusen

 
 

Nawiązanie kontaktów w dziedzinie gospodarki komunalnej, a także wyrażenie woli dalszej współpracy na już realizowanych płaszczyznach - to cele kilkudniowej wizyty przedstawicieli Urzędu Miasta Racibórz i raciborskich spółek komunalnych w Leverkusen. Raciborska delegacja odwiedziła i zapoznała się z modelem funkcjonowania przedsiębiorstw działających w sferach gospodarki: odpadami, wodociągowej, kanalizacyjnej i transportowej.

 Obiektem, który zrobił na mnie szczególne wrażenie była  Spalarnia Odpadów Komunalnych – przyznaje wiceprezydent Raciborza Dominik Konieczny to widowiskowy obiekt, który nie tylko rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów, ale także gwarantuje miastu dostawę energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej.

Kolejnym obszarem, którym przedstawiciele Raciborza byli szczególnie zainteresowani były doświadczenia niemieckiego partnera w zakresie zagospodarowania terenów zdegradowanych i poprzemysłowych na przykładzie: Neuland Parku - terenu rekreacyjnego utworzonego w miejscu byłego składowiska odpadów; oraz byłych terenów kolejowych w centrum Opladen, gdzie powstaje nowa dzielnica miasta z kampusem Fachhochschule Köln, z nowymi osiedlami mieszkaniowymi i uniwersytetem.

Blisko trzy godziny trwało spotkanie z nadburmistrzem Leverkusen Uwe Richrathem. - Burmistrz poświęcił nam sporo czasu i uwagi. Wspólnie wskazaliśmy pola do wymiany doświadczeń. Wyraziliśmy wolę kontynuacji dialogu i podjęcia realnych, wspólnych działań. Nie tylko w obszarze gospodarczym – mówię tu o współpracy spółek komunalnych ale i na polu społecznym. Jest jeszcze za wcześnie by mówić o szczegółach. Jestem jednak przekonany, że omawiany projekt pomógłby częściowo rozwiązać wspólne problemy z którymi się borykamy - mówi wiceprezydent Dominik Konieczny.

Wizyta w Leverkusen odbyła się na zaproszenie władz Miasta Leverkusen i trwała od 9-11 września. Wysoka jakość wizytowanych obiektów, nowoczesność instalacji, bogata oferta, przychylność władz i szefów przedsiębiorstw komunalnych zrobiły pozytywne wrażenie na przedstawicielach Urzędu Miasta i raciborskich spółek: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Komunalnego, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Delegacja z Leverkusen przyjedzie do Raciborza z rewizytą w 2020 roku.