Wczoraj z okazji ,,Dnia Bezpieczeństwa” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyło się wyjątkowe spotkanie dzieci i młodzieży ze służbami mundurowymi. Inicjatorem spotkania była Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wydarzenie pod hasłem "Ucz się, reaguj, pomagaj" wsparli przedstawiciele wielu służb i instytucji.

Katowicką komendę wojewódzką reprezentował Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. Towarzyszyli mu policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziałów Doboru i Szkolenia, Gabinetu Komendanta, Wydziału Prewencji i Zespołu Prasowego. W przedsięwzięciu również udział wzięli funkcjonariusze zaprzyjaźnionych służb: Wojewódzkiej i Powiatowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego oraz mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 

Głównym celem wydarzenia było spotkanie przedstawicieli różnych służb mundurowych i ratowniczych z dziećmi z dysfunkcjami funkcjonalnymi oraz przeprowadzenie dla nich działań profilaktycznych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa w placówce, w domach rodzinnych oraz w środowisku lokalnym. Działania te mają wzmocnić nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, uwrażliwić na inne osoby potrzebujące pomocy i ochrony, a także wypracować mechanizmy bezpiecznych zachowań w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Hasło przewodnie wydarzenia to  "Ucz się, reaguj, pomagaj". 

Na wszystkich zgromadzonych czekało wiele atrakcji tj. pokaz radiowozów, wozów strażackich, karetki i sprzętu będącego na ich wyposażeniu. Nie zabrakło symulatora zderzeń użyczonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. Było także stoisko tematyczne raciborskiej prewencji związane z akcją ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Dla dzieci przygotowano specjalny tor, który trzeba było przejechać na rowerze. Stróże prawa omówili prawa dziecka, jak również odpowiadali na szereg pytań zadawanych przez dzieci. Nad bezpieczeństwem uczestników spotkania "czuwał" Sznupek. Maskotka Śląskiej Policji pozowała z dzieciakami do pamiątkowych fotografii. Na zakończenie odbył się pokaz współdziałania służb w trakcie symulacji pożaru samochodu i ratowania osób znajdujących się w pojeździe. Podczas kilkugodzinnej akcji zgromadzeni uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Imprezie towarzyszyła świetna zabawa przekładająca się na pozytywne emocje uczestników.

 • Raciborscy policjanci na stoisku tematycznym oczekują na dzieci
 • Młodszy inspektor Krzysztof Kazek z Policji rozmawia z mundurowymi ze straży pożarnej
 • Raciborska Policjantka rozmawia z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na stoisku tematycznym
 • Wóz bojowy straży pożarnej
 • Raciborska policjantka pozuje do zdjęcia z maskotką śląskiej Policji ,,Sznupkiem"
 • Maskotka śląskiej Policji ,,Sznupek" w otoczeniu dzieci biorących udział w festynie
 • Maskotka śląskiej Policji ,,Sznupek" w otoczeniu dzieci biorących udział w festynie
 • Maskotka śląskiej Policji ,,Sznupek" w otoczeniu dzieci biorących udział w festynie
 • Maskotka śląskiej Policji ,,Sznupek" w otoczeniu dzieci biorących udział w festynie
 • Maskotka śląskiej Policji ,,Sznupek" w otoczeniu dzieci biorących udział w festynie
 • Dzieci oglądają wóz bojowy straży pożarnej
 • Chłopiec ubrany w hełm strażacki
 • Policjant omawia udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej zgromadzonym dzieciom, treść jest tłumaczona na język migowy
 • Policjant omawia udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej zgromadzonym dzieciom, treść jest tłumaczona na język migowy
 • Policjant, strażak i ratownik omawiają udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej zgromadzonym dzieciom, treść jest tłumaczona na język migowy
 • Dzieci w kamizelkach odblaskowych na tle stoiska raciborskiej policji
 • Dzieci w kamizelkach odblaskowych na tle stoiska raciborskiej policji rozmawiają z policjantem
 • Jedno z chętnych dzieci testuje symulator zderzeń pod czujnym okiem policjanta z Komendy Wojewódzkiej
 • Dzieci testują symulator zderzeń pod czujnym okiem policjanta
 • Dzieci testują symulator zderzeń pod czujnym okiem policjanta
 • Dzieci testują symulator zderzeń pod czujnym okiem policjanta
 • Dziecko pokonuje tor na rowerze pod czujnym okiem policjanta z raciborskiej drogówki
 • Dzieci odwiedzają stoisko tematyczne raciborskiej policji
 • mundurowy z raciborskiej drogówki omawia tor przeszkód dla dzieci, który trzeba przejechać rowerem
 • Policjant raciborski odpowiada dzieciom na zadawane pytania
 • Aspirant Edyta Mazur z raciborskiej policji na stoisku opowiada dzieciom o bezpieczeństwie nad wodą i o prawach dziecka
 • Aspirant Edyta Mazur z raciborskiej policji na stoisku opowiada dzieciom o bezpieczeństwie nad wodą i o prawach dziecka
 • Dziecko pokonuje tor rowerem pod czujnym okiem policjanta z raciborskiej drogówki
 • Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic podczas nagrania do raciborskiej telewizji opowiada cel spotkania mundurowych z dziećmi
 • Dzieci przymierzają policyjne wyposażenie do służby używane podczas zabezpieczeń imprez masowych
 • Kolejni uczniowi pokonują specjalny tor jazdy na rowerze pod nadzorem policjanta z raciborskiej drogówki
 • Kolejni uczniowi pokonują specjalny tor jazdy na rowerze pod nadzorem policjanta z raciborskiej drogówki
 • Policjant omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Policjant omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Policjant omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Policjant omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Policjant omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Policjant omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ratownik medyczny omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Strażak pożarny omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Strażak pożarny omawia zgromadzonym dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Dzieci rozmawiają z policjantami, odwiedzają stoisko tematyczne
 • Dzieci rozmawiają z policjantami, odwiedzają stoisko tematyczne
 • Dzieci rozmawiają z policjantami, odwiedzają stoisko tematyczne
 • Raciborscy policjanci omawiają zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, pokazują plakat dotyczący kampanii promującej akcję ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • Raciborscy policjanci omawiają zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, pokazują plakat dotyczący kampanii promującej akcję ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • Strażacy na tle wozu bojowego
 • Praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczą uczniowie
 • Ogólny widok przedstawiający cały plac na którym odbywa się szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu pomagania ludziom przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Przedstawiciele służb mundurowych i organizatorzy spotkania szkolenia dla dzieci i młodzieży na wspólnej fotografii pamiątkowej
 • Współdziałanie służb ratunkowych podczas symulacji wypadku drogowego połączone z gaszeniem płonącego samochodu i wyjęciem z niego poszkodowanych osób
 • Współdziałanie służb ratunkowych podczas symulacji wypadku drogowego połączone z gaszeniem płonącego samochodu i wyjęciem z niego poszkodowanych osób
 • Współdziałanie służb ratunkowych podczas symulacji wypadku drogowego połączone z gaszeniem płonącego samochodu i wyjęciem z niego poszkodowanych osób
 • Współdziałanie służb ratunkowych podczas symulacji wypadku drogowego połączone z gaszeniem płonącego samochodu i wyjęciem z niego poszkodowanych osób
 • Strażak gasi płonący samochód
 • Plakat przedstawiający akcję ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników festynu
 • Podziękowania dla policjantów biorących udział w szkoleniu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu
 • Podziękowania dla policjantów biorących udział w szkoleniu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu
Ładowanie odtwarzacza...